همه رویدادها

۰۲

خرداد

۱۳۹۹

دوره اسپاگتی و پاستا

این دوره بعد از پست سرگذاشتن بیماری کرونا برگزار می شود .

  • ۰۹:۰۰ - ۱۶:۰۰ (خرداد ۳, ۱۳۹۹)
  • مشهد - آکادمی پیشگامان

۰۳

خرداد

۱۳۹۹

دوره صبحانه های انگلیسی

این دوره بعد از پشت سرگذاشتن بیماری کرونا برگزار می شود .

  • ۰۹:۰۰ - ۱۶:۰۰ (خرداد ۴, ۱۳۹۹)
  • مشهد - آکادمی پیشگامان

رویداد های آینده

۰۲

خرداد

۱۳۹۹

دوره اسپاگتی و پاستا

این دوره بعد از پست سرگذاشتن بیماری کرونا برگزار می شود .

  • ۰۹:۰۰ - ۱۶:۰۰ (خرداد ۳, ۱۳۹۹)
  • مشهد - آکادمی پیشگامان

۰۳

خرداد

۱۳۹۹

دوره صبحانه های انگلیسی

این دوره بعد از پشت سرگذاشتن بیماری کرونا برگزار می شود .

  • ۰۹:۰۰ - ۱۶:۰۰ (خرداد ۴, ۱۳۹۹)
  • مشهد - آکادمی پیشگامان
X