دسته بندی نظر مشتری: هنرجویان آشپزی

دیدگاه نوید

دیدگاه نوید

من تبریک میگم خدمت شف سجاد عزیز که این فضا رو برای منی که از شهر تبریز هستم فراهم کردند که بتونیم بصورت اصولی از بیستر فضای مجازی یادگیری آموزش آشپزی رو شروع کنم .

دیدگاه عرفان

من واقعا از اینکه این سایت آموزشی راه اندازی شده خوشحالم و از توع و سبک آموزش خیلی راضیم و از شف سجاد عزیز هم که این فرصت رو برای همه علاقه مندان فراهم کردند تشکر میکنم

X